Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETBir Sovyet Ürünü: Manas’ın Kurama Varyantı
Nezir TEMUR


Özet: Sovyetler Birliği döneminde kültürel belleğin önemli bir unsuru olan folklor ve folklor ürünlerine yönelik politikalar milliyetler politikası çerçevesinde yürütülmüştür. Yeni bir Sovyet Kimliği ya da Sovyet İnsanı (Homo Sovieticus) yaratmak isteyen hakim ideoloji bu yeni kimliğin kültürel unsurlarını da kendi kurgulamak istemiştir. Bunu yaparken de Stalin’in İçerik olarak Sosyalist, şekil olarak millî ilkesini yöntem olarak seçmiştir. 1940’lı yılların sonundan 1950’li yılların ortasına kadar büyük Türk destanlarına yönelik karalama kampanyaları da bu çerçevede gerçekleştirilmiştir. 1952 yılında Kırgızistan’da düzenlenen Manas Konferansı’nda alınan önemli kararlardan biri de Manas Destanı’nın çeşitli varyantlarından devrim karşıtı unsurların arındırıldığı bölümlerden müteşekkil yeni bir Kurama Varyantı’nın hazırlanması olmuştur. Manas konferansında alınan karara uygun bir şekilde 1958 yılında Kurama Varyant iki cilt olarak yayımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Sovyetler Birliği, Manas Destanı, Manas Konferansı


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.