Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETYeniden Türkçe Çocuk Sözcüğünün Kökeni Üzerine
Marek STACHOWSKI


Özet: Bu çalışma, Milan Adamović’in 2008 yılında Türkbilig dergisinin 15. sayısında (s. 8-12) yayımladığı yazıyı tartışmaktadır. Bu çalışmada Adamović’in teklif ettiği etimolojinin bir unsurunun en azından daha önceki teklifleri değiştirme açısından kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu unsurun, Stachowski’nin eski bir etimoloji denemesi ile olası bir birleşimi, oldukça tartışmalı bu ilginç Türkçe sözcüğün kökenini doğru bir şekilde tesis etmede işleri bir dereceye kadar kolaylaştıracağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türk Dili, Kökenbilgisi, Söz Varlığı, Ağızbilimi


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.