Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETMoğolca ve Türk Dillerinde Birbirleriyle İlişkili Üçlü Sözcük Grupları Üzerine
G. JORIGT


Özet: Bu çalışmada Moğolca’daki birbirleriyle ilişkili “bilig、 bölög、 keseg” ve Türk dilindeki “bil- 、bøl- 、kes-” üçlüleri ve diğer bazı ilişkili sözcükler karşılaştırmalı olarak çözümlenmekte; bu bağlamda bu dillerden seçilmiş ilgili örneklere dayanarak kişisel görüşler sunulmaktadır. Ek-kök yapısı çözümlemesi yöntemi eklemeli diller için yararlı bir yöntemse de, her bakımdan yeterli olmayabilir. Bu yöntemi, çok sayıda ve geçerli dil örneklerini bir araya getirip, bunların karşılaştırmalı çözümlemesine dayandırmadan kullanırsak, varılacak yüzeysel sonuçlar pek de güvenilir olmayabilir. Bu nedenle, karşılaştırmalı ek-kök çözümlemesi yönteminin çok sayıda ve geçerli dil örneklerine dayandırılarak yapılması büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler:


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.