Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETAltay Türkçesindeki -p al- Artfiiline Dair Notlar
Eyüp BACANLI


Özet: Makalede, Altay Türkçesindeki -p al- artfiilinin işlevsel alanı irdelenmektedir. Dilbilgisi araştırmalarında şeklin işlevi “kendi yararına iş” bildirme olarak tarif edilmekle birlikte, söz konusu şekil, fail/kontrol ve eylemin başlangıç sınırı ile kısmî gerçekleşmesi gibi kılınışsal işlevlerin taşıyıcısıdır. Bu anlamlar bilişsel dilbilimin verileri çerçevesinde ele alınmaktadır. Son olarak, şeklin kiplik kapsamındaki yeterlilik işlevi incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: “almak” fiili, kılınış, fail, kısa sürelilik, yeterlilik


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.