Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETDîvânu Luġâti’t-Türk’te Evirik (İbrik)
Ziyat AKKOYUNLU


Özet: Bu makalede, kültür alışverişi neticesinde meydana gelen kelime alışverişlerinde doğal olarak ortaya çıkan bir takım yanılgılar ve karışıklıklar sebebiyle Kâşgarlı Mahmûd’un, Dîvânu Luġâti’t-Türk’te Türkçe bir kelimeyi Arapça bir kelime zannetmesi üzerinde durulmuştur. Bu yapılırken de kelimenin doğru telaffuzu yine kitapta bulunan örneklerin ve Arapçada var olan kuralların ışığında ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kâşgarlı Mahmûd, Evirik (İbrik)


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.