Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETDivan Şiiri Karşısında Behçet Necatigil
Mustafa KURT


Özet: Yüzyıllar içinde kazandığı kültürel ve estetik değerlerle Türk edebiyatında uzun bir süre hâkimiyetini sürdüren divan şiiri, özellikle Cumhuriyet’in ilk yıllarında bazı tartışmalara sebep olmuştur. Tanzimat’la birlikte başlayan Batılılaşma hareketlerinin de bir sonucu olarak divan edebiyatının günün değerleriyle örtüşmediği öne sürülerek bu edebiyat geleneği kısmen de olsa göz ardı edilmeye çalışılmıştır. Böyle bir anlayışın öne çıktığı bir dönemde eser vermeye başlayan Behçet Necatigil, divan şiiri ve gelenekle ilgili döneminden farklı ve özgün düşünceler ileri sürmüştür. Bu makalede Behçet Necatigil’in divan şiiri karşısındaki tutumu düzyazıları merkezinde değerlendirilecek ve konuyla ilgili fikirleri belli başlıklar altında incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Behçet Necatigil, divan şiiri, gelenek, Cumhuriyet Dönemi, Türk şiiri


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.