Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETCumhuriyet Döneminde Yazılan Edebiyat Tarihlerinde Yeni Türk Şiiri
Mehmet Can DOĞAN


Özet: 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet’le birlikte siyasi hayatta olduğu gibi kültürel hayatta da köklü bir değişim süreci başlar. Edebiyat tarihi yazımı da süreç içinde yeni bir yön bulur. Erken Cumhuriyet Dönemi’nde yazılan edebiyat tarihleri, lise ders kitabı olarak belirir. Bunlar, eğitimdeki öğretici işlevlerinin yanı sıra bir edebiyat kanonunun oluşmasında da etkili yayınlardır. Şiir merkezli bir edebiyat olan Türk edebiyatının tarihi yazılırken bu türe ve türün temsilcilerine farklı dikkatlerle yaklaşılır. Bu da yeni Türk şiirindeki kanonik tutumu belirginleştirir. Erken Cumhuriyet Dönemi’nden günümüze gelene kadar yazılan edebiyat tarihlerinden hem şiir kanonunun oluşturulmasına matuf çabalar hem de bilginin kullanımı, yöntem ve yaklaşım sorunları izlenebilir.

Anahtar Kelimeler: Edebiyat tarihi, yeni Türk şiiri, kanon


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.