Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETHirvatistan Örneğinde Balkan Coğrafyasına Ait Bir Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Kaynakçası
Cem ERDEM


Özet: Hırvat- Türk ilişkileri uzun yıllar devam etmiş ve büyük bir kültür dairesi içerisinde gelişme imkânı bulmuştur. Bu etkileşim içerisinde toplumların birbirini tanıma ihtiyacı hem dil hem kültür alanında kendisini göstermiştir. Bu çalışmada Hırvatistan Zagrep Üniversitesi Oryantal Araştırmalar Türkoloji bölümünde Türk dili edebiyatı ve kültürü öğretiminde kullanılan kaynakça ve üzerine yapılan değerlendirmeler yer almaktadır. Elde edilen bulgular kaynakların özellikle dil alanında yoğunlaştığını ortaya koymaktadır. Tarihe ait kaynakların ise dil kaynaklarından sonra önemli bir yere sahip olduğu göze çarpmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türk dili ve edebiyatı öğretimi, Türkoloji, Hırvatistan


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.