Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETDil Öğretiminin Temel Kavramları Üzerine Düşünceler: Yabancılara Türkçe Öğretimi Mi, Yabancı Dil veya İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretimi Mi?
Mustafa DURMUŞ


Özet: Türkçenin yabancı veya ikinci dil olarak öğretimiyle ilgili çalışmaların tarihinin görece yeniliğiyle de bağlantılı olarak, temel kavramların alanyazındaki kullanımında standartların oluşmadığı gözlemlenmekte; ayrıca bazı terimlerin kullanımlarıyla ilgili yeteri kadar özen gösterilmemektedir. Terimlerin kavramsal sınırlarının çizilmesinde, yakın kavramlarla karşıtlık ilişkisi kurulduğunda ve kullanıldığı durumlar gözetildiğinde, bazı uyumsuzluklar görülmektedir. Yazıda, her geçen gün gördüğü ilgi artmakta olan bu alanın adlandırılmasına dair kavramlar ve kullanılan terimler tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: dil öğretimi, dil öğretiminin temel kavramları, yabancılara Türkçe öğretimi, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, ikinci dil olarak Türkçe öğretimi


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.