Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETİran Türk Değişkelerindeki var / yok + iyelik Yapısı Üzerine Eşzamanlı Bir İnceleme
Abdulkadir ATICI


Özet: Türkçe ile İranî diller arasındaki uzun süreli ve derin ilişki her iki dilin de zaman içerisinde dil tipolojisi bakımından birbirine benzemesine sebep olmuştur. Bu sembiyotik ilişki sebebiyle günümüz İran’ında yazılı Farsça değişkesi ile sözlü Türkçe değişkeler arasında ses, şekil, cümle ve söz varlığı kategorilerinde çeşitli düzeylerde kopyalama örnekleri tespit edilmektedir. Bu makalede eşzamanlı karşılaştırma yöntemi kullanılarak yazılı Farsça değişkesinde varlık/yokluk bildiren ve daşten fiilinin geniş zaman çekiminde ortaya çıkan yapının sözlü Türkçe değişkelerdeki kopyalama örnekleri incelenmiştir. Sözlü Türkçe değişkeler üzerinde yapılan taramalarda kopyalama örneklerinin hangi sözlü Türkçe değişkelerde hangi sıklıkta ve hangi şahıslarda kullanıldığı araştırılmıştır. Böylelikle kopyalama örneklerinin sözlü Türkçe değişkelerdeki yayılımının işaretlenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İran, İran Türk Değişkeleri, Kopyalama, var / yok + İyelik Yapısı


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.