Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETKür/Kül “Cesur, Kahraman” Sözcüğü Üzerine
Bilge ÖZKAN NALBANT


Özet: Kül Tigin adı dolayısıyla birçok çalışmanın konusu olan kür/kül sözcüğü hakkındaki tartışmalar bugün bile devam etmektedir. Kaşgarlı Mahmut’un DLT’deki açıklamasından hareketle köl “göl” olarak okunup anlamlandıran bu sözcüğün, bu anlamıyla Türk unvan geleneğinde yeri bulunmamaktadır. Kür/kül sözcüğünü bir bakıma köl sözcüğüyle karışmıştır. Türk unvan geleneğine daha uygun olan kür/kül unvanını bir daha değerlendirmek ve Kaşgarlı’dan bağımsız olarak yerine oturtmak gerekmektedir. Bu çerçevede kaynaklar ve /r/?/l/ ses değişmesinden (alternans) hareketle kür/kül sözcükleri tekrar çalışma konusu edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kül “cesur, kahraman”, Kür “Cesur, hile”, Kül Tigin, /r/?/l/ değişimi (alternans)


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.