Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETTibet Budizminde Dharaniler ve Eski Uygurca Sitatapatradharani
Ayşe KILIÇ CENGİZ


Özet: Tarihleri boyunca çeşitli dinleri benimsemiş olan Uygurlar arasında taraftar bulan inanışlardan birisi de Mahayana Budizminin bir kolu olan Vajrayana diğer bir adıyla Tibet Budizmi olmuştur. Tibet Budizmi, Tantrik Budizm, Zhenyan, Shingon, Yoga, Mikkyo adlarla da anılan Vajrayana Budizmi ve Uygurlar tarafından benimsendiği dönemin edebî alt yapısı ve eserleri çoğunlukla Tantrik metinler vasıtasıyla oluşturulmuştur. Bu çalışmada, Uygurların çeviri edebiyatına ait eserler içerisinde değerlendirilen ve Tantrik bir metin olarak bilinen Eski Uygurca Sitatapatradhara?i ele alınarak çeşitli bilgiler verilecek ve değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Budizm, Vajrayana, Tibet Budizmi, Tantrik Metinler, Sitatapatradhara?i, Eski Uygurca


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.