Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETTürk Dilinin Eklerini Sınıflandırmanın Esasları
Zikri TURAN


Özet: Türk dilciliği, Arap ve Hint Avrupa geleneğinin eksik bir şekil ve anlam ilişkilendirmesiyle belirlenen kelime odaklı dilcilik kültürüyle şekillenmiştir. Geleneğin, bilimlik çalışmalara hakim olan mevcut ek sınıflaması, sürdürülemez kabuller üzerine bina edilmiştir. İki ek, çok kelime türü sınıflamasına dayanan ve artık sorgulanmakta olan bu durum, Türk dilinin eklerini yeniden sınıflandırmayı gerektiriyor. Sınıflama, sadece, karşılıklı bağımlılık ilişkisi ölçüleriyle tabi oldukları ekleşme dizisinin karşıtlık düzenine göre yapılabilir. Bu düzene göre, iki kelime ile sayısız alt türleri bulunan on ek çeşidi, dilin bütün aşamalarını gerçekleştirmektedir. Burada, kelime ile eklerin türleri ve sayıları, ekleşme dizisinin karşıtlık düzenindeki gerçekleşmelerin tanıklığıyla açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ekleşme, yerdaşlık, yandaşlık, karşıtlık


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.