Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETTürkistan Mücadelesinde Milliyetçi Komünist Bir Kazak Aydını: Turar Riskulov
Tekin TUNCER


Özet: Sovyet döneminin ilk yıllarında Sovyet Türkistan'ına siyasi ve kültürel olarak damgasını vuran önemli bir şahsiyet yetişmiştir. Kendi anayasası, ordusu, maliyesi olan bağımsız Türkistan Cumhuriyeti'nin fikir babası olarak adlandırılacak bu Kazak siyasetçi Turar Rıskulov’dur. Rusya Komünist Partisi içerisinde oluşturulan Türkistan Müslüman Bürosu'nun başına getirilen Turar Rıskulov'un fikirleri ve Komünist Parti içinde 1917'den beri yaptığı çalışmalar büyük bir öneme sahiptir. Rıskulov, Türkistan'da Komünist Parti'nin en önde gelen savunucularından birisi olmasına rağmen, Çarlık yönetimine karşı 1916 isyanına katılmış, Kazak gazetesini yakından takip edip çeşitli konularda yazılar yazmış, Türkistan halkının milli dil ve kültürel gelişimi için çaba harcayan, özellikle de bağımsızlık için mücadele eden bir siyasi liderdir. Bu çalışmamızda da Turar Rıskulov’un hayatı, fikirleri ve verdiği mücadeleler ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Turar Rıskulov, Komünizm, Sovyet Rusya, Müslüman Bürosu


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.