Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETDulkadirli Türkmenlerinin Yurtları Hakkında
Arif SARI


Özet: XVI. yüzyılda Osmanlı idaresi altında bulunan göçebe guruplar arasında en kalabalık nüfusa sahip olanlarından biri Dulkadirli Türkmenleriydi. Daha önce Dulkadir Beyliği’nin halkı olduklarından onların asıl yayıldıkları alan Maraş ve Bozok sancaklarıydı. Ancak, bu iki sancağın dışında Orta Anadolu ile Anadolu’nun doğu ve güneyine hatta Batı Anadolu’ya dağılmış çok sayıda Dulkadirli aşireti de vardı. Ayrıca Dulkadirlilerden Bozulus, Yeni İl ve Danişmendli teşekküllerine büyük bir katılım olduğu da dikkate alınırsa Dulkadirli sahası çok daha genişti. Bu çalışmada, yaylak ve kışlak hayatı sürdürdükleri alanlar ile yerleştikleri mahaller birlikte değerlendirilerek Dulkadirli aşiretlerinin yurtları genel hatlarıyla verilmeye çalışılacaktır. Bunun yanı sıra Dulkadirli Türkmenleriyle diğer konar-göçer teşekküller arasındaki bağın ortaya konulması makalenin ikincil hedefidir.

Anahtar Kelimeler: Türkmenler, göçebelik, yurt, Dulkadirli Türkmenleri, Maraş, Bozok


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.