Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETYakut ve Altay'da Karşılaştırmalı Yapılar (Karşılaştırmalı Bir Analiz)
Svetlana Mitrofanovna PROKOPIEVA-Nikolay Nikolaevich EFREMOV


Özet: Ana Yakut ve Altaik karşılaştırmalı yapı türleri, ortak tipolojik özellikler ve sistematik yapısal özelliklere bağlı olarak ortak ve farklı parametreleri ortaya çıkaran karşılaştırmalı-karşıtlık yönünden analiz edilmiştir. Ortak parametreler, sentetik ve analitik türlerin nominal karşılaştırmalı yapılarının işleyişini ve sentetik ve analitik-sentetik yapıların tezahür etmesini içerir. Karşılaştırma göstergeleri, ablatif vaka biçimi ve yardımcı fiil ????- / ???- tarafından oluşturulmuş sözdizimsel gösterge haricinde ifade düzleminde aynı fikirde değillerdir. Bu göstergeler çoksesliliklidir. Yakut yapıları, ?????? analitik araçlarının aktif çalışmasına, buna karşın sentetik karşılaştırmalı gösterge -??e'nin yapısı Altaik'e hakimdir.

Anahtar Kelimeler: karşılaştırmalı yapı, karşılaştırmalı gösterge, sentetik tip, analitik tip, nominal ve sözlü yapılar, Yakut dili, Altay dili


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.