Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETTürkiye‘de İngilizce Öğretmeni Yetiştirme Sorunları
Nuray ALAGÖZLÜ


Özet: İngilizce’yi öğrenmek ve konuşmak günümüz küreselleşmiş dünyasında, İngilizce‘nin ortak bir iletişim aracı olarak işlev görmesinden ötürü bir gerekliliktir. Ortak bir iletişim aracı olmasının yanısıra, İngilizce bugün, bilgiye ulaşmak ve uluslararası ortamlarda faaliyet göstermek amacıyla da önemli bir işleve sahiptir. Türkiye‘de İngilizce öğrenmeye yönelik artan talebi karşılamak amacıyla, şimdiye kadar ilköğretimden yüksek öğretime kadar eğitimde her kademede yogun çabalar harcanmıştır. Ortaya çıkan durum şüphesiz tatmin edici değildir çünkü henüz sürdürülebilir tutarlı ve güvenilir bir eğitim politikasının ortaya çıkmamıştır. Bu sebeple, izlenen yaklaşımlar ve uygulanan modeller geçicidir. Dil öğretmeni yetiştirme Türkiye’de İngilizce öğretim sürecinin ve sorununun bir parçasıdır. Bu yazı Türkiye’de İngilizce öğretmeni yetiştirmede karşılaşılan zorluklara odaklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İngiliz Dili, Öğretmen Yetiştirme, Zorluklar, Türkiye


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.