Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETAnadoludan Seçilmiş Masallarda Cinsel Taciz Temasi
Kadriye TÜRKAN


Özet: Cinsel istismar ya da taciz, yaş ve cinsiyet ayırt etmeksizin her kesimden insanın maruz kalabileceği toplumsal bir problemdir. Konu pek çok bilim dalının inceleme alanına girmekte halk anlatılarında da karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda sözlü nesir anlatılardan olan masal, insanoğlunun en eski yaratmalarından olup insana ait her şeyi bünyesinde barındırmakta dolayısıyla taciz konusuna da zaman zaman yer vermektedir. Çalışmada Anadolu’dan derlenen masallarda karşımıza çıkan “iffetini muhafaza etme” teminden hareketle, cinsel açıdan istismar edilen ve iffetini korumak adına her türlü zorluğa göğüs geren masal kahramanı kadınlarla onları taciz eden erkekler, olay örgüsü içerisinde değerlendirilerek tacizin ne şekilde gerçekleştiği, boyutları, taciz edenlere verilen cezalar tespit edilmek suretiyle işlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Masal, kadın, taciz, cinsel istismar, motif, ceza


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.