Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETTürkçe ve Kazakça Alkış-Kargış Söyleme Geleneğinin Psikodinamiği Üzerine Sosyolinguistik Bir İnceleme
Zubaida SHADKAM-Özlem DEMREN


Özet: Türk sözlü kültür ürünleri arasında önemli yere sahip olan alkış ve kargışların, taşıdıkları yaptırım gücünü ve söyleniş nedenlerini bilmek, Türklerin dünya algısını ve yaşam felsefesini anlatmakta büyük rol oynar. Bu çalışmada, sözlü kültürün psikodinamiği çerçevesinde, Türkçe ve Kazakça alkış-kargış söyleme geleneği, “söz edimi”kuramı üzerinden çeşitli örneklerle ele alınacaktır ve sosyolinguistik açıdan incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Alkış, kargış, söz edimi, Kazakça, Türkçe, sosyolinguistic


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.