Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETBir Kültürel Bellek Mekânı Olarak Mahtumkulu Divanı
Nezir TEMUR


Özet: Kültürel bellek mekânları; toplumların çağlar, nesiller arası kültürel sürekliliğinin ve tekâmülünün somut göstergeleridir. İçinde bulundukları yüzyıla damgasını vuran sanatçıların, yazarların ve şairlerin eserleri de bu çerçevede kültürel bellek mekânları olarak değerlendirilebilir. Kolektif bilincin, olay ve olgulara karşı ürettiği davranış biçimleri ve kültür kaynaklı bakış açıları fikirle ve kültürel birikimle estetize edilerek bu eserlere yansır. Bu yansıma çoğu zaman doğrudan değil imgesel bir nitelik gösterir. Bu tür eserlerde tarihin çeşitli dönemlerindeki toplumsal zihniyete ait temel unsurlar, güncel olan bir zihnî unsur ve söylemle tarihî tabakadaki çağrışım ve anlamlarını koruyarak kültürel aktarımı gerçekleştirir. Bu çerçevede XVIII. yüzyıl Türkmen edebiyatının sembol ismi olan ve çağlar ötesine seslenen Mahtumkulu Firâkî’nin divanı, bir kültürel bellek mekânı olduğu düşüncesiyle incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Mahtumkulu, kültürel bellek, toplumsal zihniyet, kültürel aktarım.

Anahtar Kelimeler: Mahtumkulu Divan as a Cultural Memory Space


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.