Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETBekir Büyükarkın’ın Romanları
Fatih SAKALLI


Özet: Bekir Büyükarkın 1921’de doğmuş 1998’de vefat etmiştir. Edebiyatın roman, hikâye, tiyatro, şiir gibi farklı türlerinde eserler veren romancı altmışlı ve seksenli yıllar arasında yazdığı tarihi romanları ile tanınmıştır. Bu makalede Bekir Büyükarkın’ın edebi kişiliği ve eserlerinin içeriği ile kısa bir giriş yapıldıktan sonra hayatı hakkında bilgiler verilmiştir. Bekir Büyükarkın’ın eserleri başlığı altında romanları bir tablo halinde verilmiş daha sonra ise tiyatro, hikâye ve şiir türündeki eserleri basım yılları da belirtilerek sıralanmıştır. “Bekir Büyükarkın’ın Romancılığı” başlığı altında ise yazarın yayımlanan on iki romanı içerik, mekân, zaman, şahıs kadrosu gibi hususlar altında değerlendirilmiştir. Sonuç bölümünde ise Bekir Büyükarkın’ın romanları ve romancılığı hakkında kısa bir değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bekir Büyükarkın, edebiyat, romancı, tarihi roman


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.