Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETİkdam Gazetesinde Edebi Faaliyetler (1894-1913)
Koray ÜSTÜN


Özet: Bu makalede 1894-1913 yılları arasında İkdam gazetesinde yayımlanan yazınsal metinlerin Türk edebiyatına katkısı ve etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda gazetede yer alan şiir, hikâye, roman, gezi, mektup ve biyografi türündeki metinler nitelik ve nicelik açısından değerlendirilmiş ve tasnif edilmiştir. Yapılan incelemenin sonucunda İkdam gazetesinde 1894-1913 yılları arasında yayımlanan metinlerin, dönemin hâkim edebiyat anlayışı ile paralellik göstermediği, kurmaca tür örneklerinin popüler edebiyat örnekleri olduğu, yaşam odaklı metinlerin ise haber ve bilgi aktarımı amacıyla kaleme aldığı tespit edilmiştir. 1894-1913 yılları arasında yayımlanan İkdam nüshalarının Türk edebiyatına katkısı, yazınsal niteliklere sahip eserlerin yayımlanmasına öncülük etmesinden ziyade edebiyatı canlı tutması ve ulaşılabilir bir formda okura sunmasıdır.

Anahtar Kelimeler: II. Abdülhamid Dönemi, Türk Basını, İkdam Gazetesi, Yazınsal Türler


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.