Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETAkademik Makale Başliklarinin Dil Bilimsel Analizi
Şahru PİLTEN UFUK


Özet: Başlık okuyucunun dikkatini çeken, içerik hakkında okuyucuyu bilgilendiren ve okuyucunun yazıyı okuyup okumayacağına karar vermesini büyük ölçüde etkileyen bir unsurdur. Bu özelliğinden ötürü Batı literatüründe son 20 yılda -akademik dergi sayısının giderek artmasına paralel olarak- başlıklarla ilgili çalışmalar da çoğalmıştır. Bu doğrultuda günümüzde metin dil biliminin alt dalları arasında "başlık bilimi"ne de yer verilmesi düşüncesi dile getirilmektedir. Bununla birlikte başlıklar Türk literatüründe fazla çalışılmış konulardan biri değildir. Bu konuda yapılmış olan çalışmalar metin yazım kuralları genelinde değerlendirilebilir. Bu çalışmada ise var olan bu boşluğu doldurmak amacıyla başlıklar dil bilimsel açıdan ele alınmıştır. Bu doğrultuda akademik makalelerde yer alan başlıklar, (i) uzunluk, (ii) metin düzenlemesi, (iii) tür ve (iv) noktalama kullanımları olmak üzere dört ayrı açıdan incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Makale başlıkları, başlık uzunlukları, başlık türleri, metin düzenlemesi, başlıklarda noktalama


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.