Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETRusya’daki Türk-Moğol Halklarının Folklorunda Konuşma Kalıpları
Lyudmila EFIMOVA-Nurgun AFANASIEV


Özet: Algıs tıllara (dua sözleri) konuşma kalıpları (formelleri) bu makalede ilk kez ele alınmaktadır. Çalışmamızda adı geçen türün oluşumunun temeli olan ve Yakut algıslarının başlangıç biçimi sayılabilecek olan konuşma kalıplarının özellikleri belirlenmiş, Türk folklorundaki sözlü ifadeler ile Sibirya, Volga bölgesi Türkleri ve Kalmıklardaki Yakut konuşma kalıplarına yakın olan sözlü ifadeler tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: algys, alkış (hayır dua), algıs konuşma kalıpları (formelleri), ritüel şiiri


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.