Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETEski Anadolu Türkçesinde Kelime Başı t- / d- Meselesi
Hakan AKCA


Özet: Arap alfabesinin Türkçede kullanılmasından kaynaklanan bazı sorunlar vardır. Bu sorunlar sebebiyle Tarihî Türk lehçelerine ait birtakım ses bilgisi özellikleri tam olarak tespit edilememiştir. Örneğin: Arap alfabesinde birden fazla sesin tek bir işaretle gösterilmesi, Arap harfli Türkçe metinlerde kelime başı k/g, ilk hecede o/u veya ö/ü meselelerinin çözümünü zorlaştırmaktadır. Eski Anadolu Türkçesi üzerine yapılan çalışmalar oldukça ilerleme kaydetmiş hatta bu döneme ait neredeyse bütün dil bilgisi özellikleri tespit edilmiştir, ancak Eski Anadolu Türkçesinde kelime başı t-/d- meselesi henüz tam olarak çözülememiştir. Bu konuda günümüze kadar yapılan çalışmalarda ince ünlülü kelimelerde kelime başı /t/ ünsüzünün genellikle /d/’ye döndüğü; ancak kalın ünlülü kelimelerde ön ses t- sesinin korunduğu ya da kelime başı t- > d- değişiminin karışık bir durum arz ettiği söylenmiştir. Bu makalede Eski Anadolu Türkçesinde kalın ünlülü kelimelerde kelime başı t-/d- meselesi çözülmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Eski Anadolu Türkçesi, İmla, Kelime Başı t-/d- Meselesi, Tı (?) Harfinin Ses Değeri


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.