Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETEski Anadolu Türkçesi ile Yazılmış Bir Tıp Metni: Kamilü's-Sına?ati’t-Tıbbiyye Üzerine
Mustafa KOÇ


Özet: Bu makale, Kâmilü's-Sınâ¡ati't-Tıbbiyye'den kısmen Türkçe tercümesi bulunan Bursa nüshasının üzerinde beliren müphemlikleri gidermede yeni tespit ve değerlendirmeleri içerir. Adıvar'ın değerlendirmeleriyle başlayan ve takipçilerince sürdürülen birtakım eksiklik ya da yanlışlıklar, Umur Bey meselesi, tercümenin devri, bu tercümeyi tamamlayan İstanbul nüshasının verilerinin tespiti ve daha önce ileri sürülen bazı tezlerin tenkidi bu çalışmada ele alınan başlıca konulardır. Bu çalışmayla tıp tarihinin daha esaslı bir zeminde yürümesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kâmilü's-Sınâ¡ati't-Tıbbiyye, Eski Anadolu Türkçesi, Umur Bey, Timur Taş Paşa oğlu Umur Bey, Tıp tarihi


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.