Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETTeleüt Bilmecelerinden Örnekler
Mikail CENGİZ


Özet: Tarihten günümüze ulaşan bilmeceler Türk kültür dairesindeki pek çok ortak özellikten önemli izler taşır. Bu bağlamda farklı coğrafyalarda yaşasalar da ortak pek çok unsuru barındıran Türk topluluklarının folklor malzemelerinin derlenmesi önem arz etmektedir. Eldeki çalışmada dilleri yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan Teleütlerin bilmecelerinden bazıları üzerinde durulmuştur. Bu bilmeceler çeşitli konu başlıkları altında tasnif edilmiş ve Türkçe cevapları dikkate alınarak alfabetik olarak kendi içerisinde sıralanmış, Türkiye Türkçesine çevirileri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Teleüt bilmeceleri üzerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Teleüt bilmeceleri, bilmece, bilmece geleneği, Teleütler, Teleütçe, tabışqaq


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.