Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETKumuk Türkçesi ile Türkiye Türkçesinde Yalancı Eş Değerler
Hakan AKCA


Özet: Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra Türk lehçeleri üzerine yapılan çalışmalar artmıştır. Bu çalışmaların arasında metin aktarmaları önemli bir yer tutmaktadır. Ancak Türk lehçeleri arasında yapılan metin aktarmalarında birtakım sorunlar da ortaya çıkmıştır. Metin aktarmalarında karşılaşılan en önemli sorunlardan biri yalancı eş değerlerdir. Günümüze kadar Türk lehçeleri üzerinde çalışma yapan pek çok araştırmacı, yayımladıkları makalelerinde aktarma sorunlarına değinmiş veya üzerinde çalıştıkları Türk lehçesiyle Türkiye Türkçesindeki yalancı eşdeğerleri tespit etmişlerdir. Yalancı eş değerlerin belirlenmesi, Türk lehçeleri arasında yapılan aktarma sorunlarının en aza indirilmesi bakımından son derece önemlidir. Bu makalede Kumuk Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasındaki yalancı eş değerler üzerinde durulacaktır. Kumuk Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasındaki yalancı eş değerler, Tam Yalancı Eş Değerler, Kısmî Yalancı Eş Değerler ve Rastlantısal Yalancı Eş Değerler olmak üzere üç başlık altında incelenecektir. Tam ve Kısmî Yalancı Eş Değerler aynı kökten gelen; Rastlantısal Yalancı Eş Değerler ise farklı köklerden gelen yalancı eş değerlerdir. Rastlantısal Yalancı Eş Değerler terimi ilk defa bu makalede kullanılmış ve önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kumuk Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Kelime Eş Değerliği, Yalancı Eş Değerler, Aktarma Problemleri


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.