Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETTürkçe söyle- ‘konuşmak, söylemek’Fiilinin Etimolojisi Üzerine
Musa SALAN


Özet: söylä- ‘söylemek, demek, konuşmak’ fiili tamamıyla olmasa da kısmen daha eski sözlä- fiilinin yerini alarak Orta Türkçede ortaya çıkar. Bundan dolayı kimi bilim adamları ya söylä- fiilinin sözlä- fiilinin fonolojik bir varyantı olduğu düşüncesine yakın durmuşlar ya da sög* gibi taban arayarak izahlarını bu farazi taban üzerine kurmuşlardır. Aslında yeni sözcük Eski Türkçe döneminin son zamanlarında ortaya çıkan savla- ‘konuşmak, söylemek’ fiiline dayanmaktadır

Anahtar Kelimeler: Söyle-, Etimoloji, Ön sıralılaşma, Aykırılaşma, Süreklileşme, Ünsüz değişimi


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.