Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETEski Anadolu Türkçesi Satırarası Kur’ân Tercümesi’nin (Topkapı Nüshası) Söz Varlığı Üzerine Notlar II
Yaşar ŞİMŞEK


Özet: Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisinin 31. sayısında tarafımızdan yayımlanan makalede Eski Anadolu Türkçesi satırarası Kur’ân tercümelerinden Topkapı Nüshasında kayıtlanan civşe-; cevüklik eyle-; duluncak; egil kes-; ügsegü od ve se?inç se?irmek sözcükleri üzerinde durulmuştu. Bu makale, ilgili yazının devamı olup alışdur- “dâhil etmek”; bagışlan- “bağlanmak, örtülmek”; beşinci saçı “hutâme”; de?üz eyle- “dengeli hâle getirmek”; götür- “hamile kalmak”; koçu yir “kalma yeri, yerleşme yeri, karar kılma yeri”; oyayuk ol- “uyanık olmak, teheccüd yapmak, teheccüd namazı kılmak”; sekdi / sekidi / sekitil- “azar; men edilmek”; sürgün “sünnet”; togdıcı “müjdeleyici”; yavaş “kötü”; yitütlik “tebliğ, bildiri” sözcükleri üzerine yapılan etimolojik açıklamalardan oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kur’ân-ı Kerim, Kur’ân Tercümesi, Satırarası Kur’ân Tercümesi, Eski Anadolu Türkçesi Satırarası Kur’ân Tercümesi


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.