Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETAfganistan’ın Dil Politikası ve Afganistan’da Türkçe Eğitimi Tarihi
Fahri TEMİZYÜREK-Erol BARIN-Mete Yusuf USTABULUT


Özet: Afganistan kritik bir jeostratejik ve jeopolitik konumu sebebiyle “Eski Kültürlerin Kavşağı” diye adlandırılmıştır. Bu yüzden Afganistan tarih boyunca onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış, ileri bir kültür seviyesine sahip bir ülkedir. Afganistan’da Peştunlar, Tacikler, Özbekler, Türkmenler, Beluçler, Kazaklar, Kırgızlar, Nüristaniler, Aymaklar gibi birçok halk yaşamaktadır. Bu halkların dillerini korumak için Afganistan anayasası tekrar düzenlenmiştir. Bölgede hatırı sayılır sayıda Türk unsurlarının da bulunması Türkçenin bölgede gelişimine katkı sağlamıştır. Afganistan Türkleri her ne kadar dillerini ve kültürlerini yazılı olarak ifade edemeseler de sözlü olarak muhafaza etmişler ve sözlü edebiyatlarını canlı tutmayı başarmışlardır. Afganistan’da Türk dilinin temelleri çok eski dönemlere dayansa da modern Türkiye Türkçesinin varlığı 20. yüzyılın sonunda ortaya çıkmıştır. Biz de bu çalışmada Afganistan’ın dil politikasını ve Türkçe eğitimi tarihini anlatmaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler: Afganistan, Dil Politikası, Türkçe Eğitimi Tarihi


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.