Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETEski Türkçe tarıyçı “Tarımcı, Ekinci” Adı Üzerine
Bülent GÜL


Özet: Tarihi Türk dili metinlerinin sözvarlığı arasında tarım terminolojisi ile ilgili zengin bir malzeme vardır. Bu makalede Türklerin tarihi Türk dili alanında tarım işini yapanlar için kullandıkları adlar ve özellikle de “tarımcı, ekinci; çiftçi” anlamında kullanılan tarı?çı adı üzerinde durulmakta ve tarı?çı’nın Eski Türkçe korpus içindeki yeri ve kullanımı modern Türk lehçeleri ile de karşılaştırılarak incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eski Türkçe, Tarım, tarıyçı, Çiftçi


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.