Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETOğuznamecilik Geleneği ve Milli Destan Şairimiz Basri Gocul
Nuray ODACI


Özet: Bu çalışmada Türk edebiyatında uzunca bir dönem varlık gösteren bir gelenek Oğuznamecilik, Basri Gocul örneğinde ele alınmıştır. Lirizm ile olayın birleşmesiyle oluşan destan türü toplumların millî hayatına katkısı oldukça açıktır. Oğuznamecilik Dede Korkut ve Oğuz destanına dayanan bir gelenektir. Destan bir müzik aleti ile çalınıp söylenmiştir. Oldukça karmaşık bir süreç olan destan söyleme her dönemde sanat olarak görülmelidir. Bu gelenek Cumhuriyet döneminde de Basri Gocul ile devam etmiştir. Gocul’un Oğuzname çalışmaları uzun bir zaman almıştır. Bu uzun çalışmasını tek bir kitap halinde toplamaya çalışır. Onun destanında Dede Korkut’un asırları aşan söylemini buluruz.

Anahtar Kelimeler: Oğuznamecilik, destan türü, Basri Gocul, Türk edebiyatı


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.