Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZET“Burkaya Giden Yolu Çador Açar […] Örtünmek Bir Ahlak Haline Getirildiğinde; Arkası Gelir” Murathan Mungan’ın Eseriyle Aynı Adı Taşıyan Çador’un Edebi Motif Ve Kültürel Perspektif Olarak Gösterimi
M. Florian HERTSCH-Christine Johanne SEIDENSTICKER-Begüm KARDEŞ-Aziz Can GÜÇ-Sibel BARAN-Sinem MOLLAMEHMETOĞLU


Özet: Murathan Mungan’ın Çador adlı eserinde temel ilke olan örtü tüm roman boyunca izini sürmektedir. Ana karakter Akhbar yıllar sonra sürgünden döndüğünde ülkesindeki tüm kadınların çarşaflarda saklı bir halde ‘bedensiz hayaletlere’ benzediklerini ve gündelik yaşamları içerisinde yok olduklarını görmektedir. Başta oldukça olumsuz bir çağrışım olan burka gittikçe olumlu bir hal alarak sonlara doğru ana karakter için koruyucu bir örtü haline gelmektedir. Aşağıdaki makale Murathan Mungan’ın Çador adlı eserinin örtünme ve açılma motifi ile ilgili çeşitli tez ve soruları ele almaktadır. Örtünme neden araçsallaştırılmaktadır? Bu makale ayrıca örtünmenin tek tanrılı dinlerde iç ve dış algıyı nasıl etkilediğine dair çeşitli bakış açıları sergilemektedir. Din fiziki de olsa kusurları örtbas etme konusunda her zaman için bir önem taşımaktaydı. Ayrıca örtünme yoluyla oluşan güvenliğin saklanma için temel ilke olarak kabul edilebilirliği ve bu ilkenin kalıcılığı sorusu da tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Murathan Mungan, Çador, Türkiye


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.