Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETEğitimsel Dilbilim Kapsamında Küçük Ölçekli Dilbilim ve Dil Öğretimi: Kavramları ve Katkıları
Nuray ALAGÖZLÜ


Özet: Bu yazının ilk bölümünde, dile dair çalışmalarda birincil derecede önemli bir katman olan ses düzeneği sesbilim ve sesbilgisi konu başlıkları altında açıklanmıştır. Sesbilim ve sesbilgisinin doğru sesletim öğretimi ve dolayısıyla da iletişimdeki rolü tartışılmaz. Ikinci bölümde, dilbilimin bir diğer alt alanı olan Biçimbilim tanımlanmış ve ilgili tanımlar verildikten sonra, biçimbilim içerisinde çalışılan sözcük yapıları ve belirtilen biçimbirimsel süreçlerin sözcük öğretimi ve okuma sürecini destekleyeceği vurgulanmıştır. Üçüncü olarak, Sözdizimi tümce ve öbek yapısını ve işleyiş kurallarını inceleyen bir alan olarak dil öğretiminde tanımlanmıştır. Zira anlamı iletmede sözcük bilgisi ile birlikte çalışır. İster açıkça ve doğrudan göstererek, ister sezdirerek öğretilsin yapıların nasıl oluşturulduğu ve kuralları (yabancı) dil öğretiminde gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Eğitimsel Dilbilim, Dil Öğretimi


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.