Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETTeleüt Atasözlerinden Seçmeler -I-
Mikail CENGİZ


Özet: Tarihten günümüze ulaşan atasözleri Türk kültür dairesindeki pek çok ortak özellikten önemli izler taşır. Bu bağlamda farklı coğrafyalarda yaşasalar da ortak pek çok unsuru barındıran Türk topluluklarının folklor malzemelerinin derlenmesi önem arz etmektedir. Eldeki çalışmada dilleri yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan Teleütlerin atasözlerinden bazıları üzerinde durulmuştur. Bu atasözleri alfabetik olarak sıralanmış, Türkiye Türkçesine çevirileri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Teleüt atasözleri üzerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Teleüt atasözleri, atasözü, Teleütler, Teleütçe, ülger sös, üredü sös


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.