Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETTofa (Karagas) Türklerinin Atasözleri
Ali ILGIN


Özet: Günümüz Türkiye Türkolojisinde atasözleri üzerine pek çok çalışma yapılmışsa da Tofa (Karagas) Türklerinin atasözleri ile ilgili bir inceleme yoktur. Bu eksikliği gidermek maksadıyla bu çalışmada, Sibirya coğrafyasında varlığını sürdüren ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Tofa Türklerine ait 79 atasözü biçim ve içerik bakımından ele alınmıştır. Yazı dili geleneğinin olmadığı Tofa Türkleri kültürel unsurlarını yüzyıllar boyu sözlü edebiyat yoluyla korumuşlardır. Bu bağlamda işlevsel özellikleriyle ön plan çıkan sözlü kültür ürünlerinden biri olan atasözleri, Tofa Türklerinin dünya görüşünü, düşünce yapısını ve binlerce yıllık yaşanmışlıklarını yansıtmasıyla toplumun kültürel belleğinin sürekliliğini sağlayan bir kültürel bellek mekânı olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tofa (Karagas) Türkleri, Tofa atasözleri, kültürel bellek, sosyokültürel süreklilik, tematik sınıflandırma


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.