Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETBugünkü Buryatçada Türkçe Kökenli Kelimeler
Babasan D. TSYRENOV


Özet: Bu makalede Türk dillerinden alınan kelimelerin Buryatçada ve Buryatça sözlüklerde kullanılması ele alınmaktadır. Türk dillerinden alınan kelimelerin çoğu Batı Buryat lehçesi alanında yoğunlaşmıştır. Bu bölge tarih boyunca bazı Türk halkları ile daha yakın iletişime sahne olmuştur. Türk dillerden alınan bazı kelimeler Doğu Buryat lehçesine istinaden edebi dile yayılmıştır. Böylece bu kelimeler ardından edebi dile, Buryatça sözlüklere ve Buryatça-Rusça sözlüklere de yansımaya başlamıştır. Bize göre Türk dillerinden alınan kelimelerin tam listesinin meydana çıkarılması Buryatça kelime hazinesinin tam etimolojik incelemesiyle mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Türk dillerden alınan kelimeler, yabancı dillerden alınan kelimeler, Buryatça, sözlük


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.