Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETÇağatay Türkçesinde Tasvir Fiilleri
Filiz Meltem ERDEM UÇAR


Özet: Tasvir fiilleri, iki ayrı fiilden oluşmuş birleşik yapılarda birinci fiildeki oluş ve kılışı türlü yönlerden tanımlayan, tasvir eden fiillerdir. Bu yolla kurulan birleşik fiillerde asıl anlam zarf-fiil yapısındaki birinci fiil üzerindedir. İkinci fiil ise gerçek anlamından uzaklaşarak esas fiildeki oluş ve kılışı tasvir eden yardımcı fiil durumuna gelmiştir. Bu şekilde bir esas fiil ile bir tasvir fiilinden oluşan ve Türk dilinin her döneminde görülen birleşik yapılar, dilimizin anlam inceliklerinin ortaya konulmasında önemli rol üstlenmektedir. Bu noktada eldeki çalışma, Çağatay Türkçesindeki tasvir fiillerinin kullanım özelliklerini ve işlevlerini tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çağatay Türkçesi, tasvir fiilleri (betimleyici eylemler), birleşik fiiller, zarf-fiiller, yardımcı fiil


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.