Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETEt-Tuhfetü’z-Zekiyye fi’l-Lûgati’t-Türkiyye Hakkında Bazı Açıklamalar
Zeki KAYMAZ-Raghed MOHAMMAD


Özet: Türkoloji araştırmalarında Mısır - Suriye sahasında yazılan eserlerin temsil ettiği dil, genel olarak “Memlûk Kıpçakçası” olarak adlandırılır. Memlûkler döneminde Türkçenin büyük bir önem kazanması sebebiyle 14-15. yüzyıllarda Araplara Türkçe öğretmek amacıyla sözlük ve gramerler hazırlanmıştır. Bunlar arasındaki Et-Tuhfetü’z-Zekiyye fil-Lûgati’t-Türkiyye de Memlûk Kıpçakçasının önemli eserlerinden birisidir. Üzerinde çok sayıda çalışma yapılan bu eser, ilk kez 1945 yılında Besim Atalay tarafından yayınlanmıştır. Bu yazıda Et-Tuhfetü’z-Zekiyye fil-Lûgati’t-Türkiyye’nin önceki yayınlarında yanlış değerlendirildiğini düşündüğümüz, gözden kaçan ve soru işâretiyle bırakılan kelimeler üzerinde durulmuştur. İncelemenin amacı, önceki yayınların ışığında söz konusu eserin daha iyi anlaşılması için yeni önerilerle katkıda bulunmaya çalışmaktır.

Anahtar Kelimeler: Memlûk Kıpçakçası, Et-Tuhfetü’z-Zekiyye fil-Lûgati’t-Türkiyye, Türkçe kelimeler, Arapça kelimeler, sözlükçülük


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.