Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


201733İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER


Erhan AYDIN
Hoyto–Tamır (Tayhar–Çuluu) Yazıtları / 1-14Nurdin USEEV
Şiveet Ulaan Mezar Külliyesindeki Kuzulu Koyun Heykeli Ve Manas Destanı / 15-24Gülsüm KİLLİ YILMAZ
Saha Türkçesinde Ayı ile İlgili Örtmece Söz Varlığı / 25-56Mehmet Vefa NALBANT
Kipçak Grubu Türk Lehçelerinin Tasnifinde Yeni Bir Ölçüt: Ünlü Türemeleri / 57-68Yaşar ŞİMŞEK
Eski Anadolu Türkçesi Satırarası Kur’ân Tercümesi’nin (Topkapı Nüshası) Söz Varlığı Üzerine Notlar II / 69-84Musa SALAN
Türkçe söyle- ‘konuşmak, söylemek’Fiilinin Etimolojisi Üzerine / 85-89Hakan AKCA
Kumuk Türkçesi ile Türkiye Türkçesinde Yalancı Eş Değerler / 91-132Hüseyin YILDIRIM
Türkmen ve Türkiye Türkçesi Ağız Gruplarının Bir Belirleyicisi Olarak Şimdiki Zaman Eki / 133-152Mikail CENGİZ
Teleüt Bilmecelerinden Örnekler / 153-160Aslı BÜYÜKOKUTAN TÖRET
Azerbaycan Manilerinin Toplumsal Değerleri ve Normları Öğretme İşlevi / 161-170

ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


Cihan ÇAKMAK
Erhan AYDIN, (2015), YENİSEY YAZITLARI, Kömen Yayınları, Konya, 252 s., ISBN: 978-605-5184-55-1 / 171-174Kenan AZILI
Mertol TULUM - Mehmet Mahur TULUM (2016), DEDE KORKUT Oğuznameler - Oğuz Beylerinin Hikâyeleri, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 503 s. / 175-176
Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.