Türkbilig


Home Page Editorial Board Advisory Board Board of Referees Submission Guidelines Archive Contact


201632ARTICLES


Zeki KAYMAZ-Raghed MOHAMMAD
Some Explanations for Et-Tuhfetü’z-Zekiyye Fi’l-Lûgati’t-Türkiyye / 1-20Filiz Meltem ERDEM UÇAR
Descriptive Verbs in Chagatai Turkish / 21-56Babasan D. TSYRENOV
Words of Turkic Origin in The Modern Buryat Language / 57-62Ayşe KILIÇ CENGİZ -Duygu Özge GÜRKAN
Plurality Agreement in Phrase Structures Formed With the Determiner and the Determined Element in Old Uyghur Turkish / 63-72Özen YAYLAGÜL ÜSTÜNEL
Locative Domain in Orkhun Turkic / 73-84Bülent GÜL
On the Word “Tarıyçı” Refering To “Agriculturalist”, “Farmer” in Old Turkish / 85-96Erkan HİRİK
Functions of -(X)k in Aktionsart, Modality and Voice Categories / 97-114Ali ILGIN
Proverbs of Karagas (Tofa) Turks / 115-130Mikail CENGİZ
Selections from Teleut’s Proverbs -I- / 131-140Ferah TÜRKER-Vildan KOÇOĞLU GÜNDOĞDU
The Transition Period Rituals of Tuvan Turks: Birth, Marriage and Death / 141-154Fahri TEMİZYÜREK-Erol BARIN-Mete Yusuf USTABULUT
Language Policy of Afghanistan and the History of Turkish Language Teaching / 155-168Mevlüt ERDEM
Productivity in Turkish and Methods for Measuring Productivity / 169-180Nuray ALAGÖZLÜ
Micro-Linguistics and Language Teaching Within the Scope of Educational Linguistics: Concepts and Contributions / 181-208M. Florian HERTSCH-Christine Johanne SEIDENSTICKER-Begüm KARDEŞ-Aziz Can GÜÇ-Sibel BARAN-Sinem MOLLAMEHMETOĞLU
“Wird Verhüllung zur Moral Gemacht, Dann ist der Tschador der Erste Schritt zur Burka” Der Tschador als literarisches Motiv und kulturelle Perspektive im gleichnamigen Werk Murathan Mungans / 209-222Nuray ODACI
The Tradition of “Oguzname” and Basri Gocul, a National Epic Poet / 223-238

REVIEWS


Funda KAPICI
Fatma Özkan (Haz.), (2013), GÖNDERİLMEMİŞ MEKTUPLAR, Ankara, Bilge Kültür Sanat Yayınları, ISBN:978-605-5261-91-7. / 239-242Uğur ŞAHİN
Bülent Gül, MOĞOLCA İBNİ MÜHENNÂ LÜGATİ, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2016. ISBN 978-975-456-140-1 / 243-246Mikail CENGİZ
Ali Ilgın (2015), TARİHÎ KARŞILAŞTIRMALI TOFA (KARAGAS) TÜRKÇESİ -BİÇİM BİLGİSİ-, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 296 s. / 247-250Davut DEMİR
İsa Özkan (Haz.), (2015), TÜRK DÜNYASI MASAL ARAŞTIRMALARI (TASTARAKAY’DAN KELOĞLAN’A), Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, ISBN:978-975-456-133-3. / 251-258Mikail CENGİZ
Nadejda Petrovna DIRENKOVA (2014), ALTAY VE TELEÜT TÜRKLERİNDE ŞAMANİZM, (Çev. Atilla Bağcı), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 150 s. / 259-262Kenan AZILI
Ferruh Ağca (2016), UYGUR HARFLİ OĞUZ KAĞAN DESTANI -Metin, Aktarma, Notlar, Dizin, Tıpkıbasım, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 317 s. / 263-266M. Selcen ÇÜRÜK
Robyn Rowland (2015). This Intimate War: Gallipoli/Çanakkale 1915, Türkçeye çeviren Mehmet Ali Çelikel, İçli Dışlı Bir Savaş: Gelibolu/Çanakkale 1915, Melbourne: Five Islands Press, 2015, 119s. ISBN 978-0-7340-5100-4? / 267-272
All rights reserved to Turkbilig.