Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


201632MAKALELER


Zeki KAYMAZ-Raghed MOHAMMAD
Et-Tuhfetü’z-Zekiyye fi’l-Lûgati’t-Türkiyye Hakkında Bazı Açıklamalar / 1-20Filiz Meltem ERDEM UÇAR
Çağatay Türkçesinde Tasvir Fiilleri / 21-56Babasan D. TSYRENOV
Bugünkü Buryatçada Türkçe Kökenli Kelimeler / 57-62Ayşe KILIÇ CENGİZ -Duygu Özge GÜRKAN
Eski Uygur Türkçesinde Niceleyen ve Nicelenen ile Kurulmuş Yapılarda Çokluk Uyumu / 63-72Özen YAYLAGÜL ÜSTÜNEL
Orhun Türkçesi’nde Lokatif Alanı / 73-84Bülent GÜL
Eski Türkçe tarıyçı “Tarımcı, Ekinci” Adı Üzerine / 85-96Erkan HİRİK
-(X)k Ekinin Kiliniş, Kiplik ve Çatı Kategorisindeki İşlevleri / 97-114Ali ILGIN
Tofa (Karagas) Türklerinin Atasözleri / 115-130Mikail CENGİZ
Teleüt Atasözlerinden Seçmeler -I- / 131-140Ferah TÜRKER-Vildan KOÇOĞLU GÜNDOĞDU
Tıva Türklerinde Geçiş Dönemi Ritüelleri: Doğum, Düğün, Ölüm / 141-154Fahri TEMİZYÜREK-Erol BARIN-Mete Yusuf USTABULUT
Afganistan’ın Dil Politikası ve Afganistan’da Türkçe Eğitimi Tarihi / 155-168Mevlüt ERDEM
Türkçede Türetkenlik ve Türetkenliği Ölçme Yöntemleri / 169-180Nuray ALAGÖZLÜ
Eğitimsel Dilbilim Kapsamında Küçük Ölçekli Dilbilim ve Dil Öğretimi: Kavramları ve Katkıları / 181-208M. Florian HERTSCH-Christine Johanne SEIDENSTICKER-Begüm KARDEŞ-Aziz Can GÜÇ-Sibel BARAN-Sinem MOLLAMEHMETOĞLU
“Burkaya Giden Yolu Çador Açar […] Örtünmek Bir Ahlak Haline Getirildiğinde; Arkası Gelir” Murathan Mungan’ın Eseriyle Aynı Adı Taşıyan Çador’un Edebi Motif Ve Kültürel Perspektif Olarak Gösterimi / 209-222Nuray ODACI
Oğuznamecilik Geleneği ve Milli Destan Şairimiz Basri Gocul / 223-238

ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


Funda KAPICI
Fatma Özkan (Haz.), (2013), GÖNDERİLMEMİŞ MEKTUPLAR, Ankara, Bilge Kültür Sanat Yayınları, ISBN:978-605-5261-91-7. / 239-242Uğur ŞAHİN
Bülent Gül, MOĞOLCA İBNİ MÜHENNÂ LÜGATİ, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2016. ISBN 978-975-456-140-1 / 243-246Mikail CENGİZ
Ali Ilgın (2015), TARİHÎ KARŞILAŞTIRMALI TOFA (KARAGAS) TÜRKÇESİ -BİÇİM BİLGİSİ-, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 296 s. / 247-250Davut DEMİR
İsa Özkan (Haz.), (2015), TÜRK DÜNYASI MASAL ARAŞTIRMALARI (TASTARAKAY’DAN KELOĞLAN’A), Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, ISBN:978-975-456-133-3. / 251-258Mikail CENGİZ
Nadejda Petrovna DIRENKOVA (2014), ALTAY VE TELEÜT TÜRKLERİNDE ŞAMANİZM, (Çev. Atilla Bağcı), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 150 s. / 259-262Kenan AZILI
Ferruh Ağca (2016), UYGUR HARFLİ OĞUZ KAĞAN DESTANI -Metin, Aktarma, Notlar, Dizin, Tıpkıbasım, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 317 s. / 263-266M. Selcen ÇÜRÜK
Robyn Rowland (2015). This Intimate War: Gallipoli/Çanakkale 1915, Türkçeye çeviren Mehmet Ali Çelikel, İçli Dışlı Bir Savaş: Gelibolu/Çanakkale 1915, Melbourne: Five Islands Press, 2015, 119s. ISBN 978-0-7340-5100-4? / 267-272
Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.