Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


201631İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER


Özhan KAPICI
Çarlık Otokrasisinin Hizmetinde Bir Şarkiyat ve Türkoloji Mektebi: XIX.Yüzyılda Ermeni Lazarev Şark Dilleri Enstitünün Kuruluşu ve Faaliyetlerine Genel Bir Bakış / 1-32Zeki AKÇAM
Kıbrıs Şeriye Sicilleri’nde Maddî Kültür Unsurlarından “Sundurmalar/Sündürmeler” / 33-46Selahittin TOLKUN
Özbek Şairi Erkin Vâhid’in ‘Vätän Umidi’ Adli Şiiri ve Yorumu / 47-56Julian RENTZSCH
Dil Öğrenimi Açısından Adeylemler ve Ortaçlar / 57-77Ferruh AĞCA
Tarihsel Türk Dili Alanlarında Morfosentaktik Beklenti Kipliği: (b)ol(g)a(y) ki(m) … fiil + -(g)A(y) + (ŞhsEkl) / 79-95Melike UÇAR
Aç Bars Hikâyesinde bütün, hepsi, tam Anlamlarına Gelen Kelimelerinin Eş Anlamlılık Dizilimi / 97-108O. SAPASHEV, A. SMAILOVA, B. ZHAKSYMOV
Altay Makro Sistemi Dillerinin Farklılıkları ve Onların Genetik İlişkilerine Dair Konular / 109-126Savaş ŞAHİN
Afganistan Türkmenlerinin Ersarı Boyunun Ağızlarında Ünlü- Ünsüz Varlığı ve Başlıca Ses Olayları / 127-143Talat DİNAR
Türkçede Bir Deyimleşme Örneği: Gibime Gelmek / 145-152Yaşar ŞİMŞEK
Eski Anadolu Türkçesi Satırarası Kur’an Tercümesi’nin (Topkapı Nüshası) Sözvarlığı Üzerine Notlar / 153-170Şahru PİLTEN UFUK
Çağdaş Türk Edebiyatinda Yeni Bir Benzetme Kategorisi: Ritmik Benzetmeler / 171-188Genç Osman GEÇER
Türk Ediplerin Çanakkale Cephesini Ziyareti ve Yansımaları / 189-204

ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


Sinan GÜZEL
Oğuzhan Durmuş, 18. Yüzyıl Çuvaşçasının Söz Varlığı, Paradigma Akademi Yayınları, Edirne 2014, VIII+553 s. ISBN 978-605-4393-56-5 / 225-228Alfina SİBGATULLİNA
Miftah el-Kur’an. 2 cilt. Cilt 1. Kelam-ı Şerif. 576 s. Cilt 2. Nasıyri K. Miftah el-Kur’an.[ Haz. A.G. Hayretdinov, R.F. Şafigullina]. Kazan, ‘Poznaniye’ Neşriyatı, 2015. 452 s. / 229-231Dursun YILDIRIM
Ahmet Şükrü ESEN, Anadolu Âşıkları-I: Karacaoğlan. (Haz. Prof. Dr. İsmail GÖRKEM). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. İstanbul, 2016; 608 sh. / 233-240

NOTLAR


Emine YILMAZ
Prof. Dr. Talat Tekin’in Ardından / 205-222Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.