Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


201530İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER


Mehmet ÇEVİK
Bedduanın Estetik İfadesi: Mânilerde Kargışlar / 1-21Seyfullah YILDIRIM
Kazak Akını Süyinbay Aronulı ve Onun Ötegen Batır Destanı / 23-36Murat ERSÖZ
Saha (Yakut) Yazılı Edebiyatının İlk Edebî Eseri “Ahtıılar” / 37-48Yılmaz YEŞİL
Muskanın Tarihsel ve İşlevsel Açıdan Değerlendirilmesi ve Bu Bağlamda Zeyneddin Baba Örneklemi / 49-58Serdar ERKAN
Anadolu Sahası Köroğlu Havaları: Karşılaştırmalı Bir Deneme / 59-78Gülnaz ÇETİNKAYA
Dede Korkut Hikâyeleri’nde Benlik, Kimlik, Kişilik Üçgeninde Devletlü Oğul, Yiğit ve Eren / 79-88Fatih SAKALLI
Sibel K. Türker’in Öykülerinde İzlek / 89-99Sefa YÜCE
Baki Süha Ediboğlu ve Eserleri / 101-113G. Gonca GÖKALP ALPASLAN
Mor Salkımlı Ev’de Yazarın Bilinci / 115-128Serdar ODACI
Kültürel Bellek Aktarıcısı Olarak Postmodern Yazar ya da Metinlerarasılıkla Yeniden Kurulan Geçmiş: Buket Uzuner ve Su Romanı Örneği / 129-136Sinan GÜZEL
Konstantin İvanov’un Şiirlerinde “Bitmeyen Mücadele”: İyi-Kötü Çatışması / 137-150Hüseyin Şevket Çağatay ÇAPRAZ
Karlofça Antlaşması’na Doğru Macaristan’ın Siyasi ve Sosyal Vaziyeti İzinde İki Osmanlı Vesikası / 151-166Mevlüt ERDEM
Türk Dillerinde Belirtme-Yönelme Durum Eki Değişmesi: Bir Değerlendirme / 167-186Bülent GÜL
Orta Asya’dan Anadolu’ya Moğol Yayılımının Dilsel Sonuçları / 187-200Ferruh AĞCA
Eski Türkçe kö:k te?ri ve kö:k kalık İkilemeleri Üzerine / 201-221İbrahim Ahmet AYDEMİR
Tuvacada Sözlükselleşmiş Zarf-Fiilli Yapılar / 223-230Fatma ÖZKAN
Türkçenin Karapapak-Terekeme Ağzındaki Eski İzleri / 231-243Nuray ALAGÖZLÜ-Merve TELÇEKEN
Türkçenin ve İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretildiği Ders Kitaplarında Kimlik Algısı ve Gizli Müfredat / 245-268Suhan AKINCI OKTAY
Sözcük Düzeyinde Kabalık- Örtmece Kelime ve Argo Kullanımının İletişimdeki İşlevleri ve Kategorileri / 269-285

ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


Oğuzhan DURMUŞ
Hrisztalina Hrisztova-Gotthardt, Melita Aleksa Varga (eds.) (2014) Introduction to Paremiology, A Comprehensive Guide to Proverb Studies, Warsaw-Berlin: De Gruyter Open, ISBN 978-3-11-041015-0, 368 s. / 287-288
Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.