Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


201529İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER


Innokentiy NOVGORODOV, Valeriya LEMSKAYA, Albina GAINUTDINOVA, Linara ISHKILDINA
Çulım Türk Dili, Leipzig–Jakarta Listesi’ne Göre Kıpçak Dil Kökenlidir / 1-18Eyüp BACANLI, Gulmira B. MADİYEVA, Manshuk K. MAMBETOVA
Kazakçada Başlangıç-Dönüşümlü (İnhoatif-Hâl Bildiren) Fiiller ve Onlar Üzerinde Evre Belirleme: Kazakça Konuşurlarının Tutumları Üzerine Deneysel Bir İnceleme / 19-44Mehmet Vefa NALBANT
Karahanlı Türkçesinde Farklı Bir Cümle Türü: “Kim(se)siz Ol’lu Cümleler” / 45-57Faruk GÖKÇE
Kutadgu Bilig’de kör- “görmek”: Çok Anlamlılık, Metafor ve Gramerleşme / 59-76E.V. SUNDUEVA, L.S. DAMPILOVA
Bir Türk-Moğol Töreninde Kullanılan “Qayirqan” Sözcüğünün Anlamsal Çözümlemesi / 77-87İbrahim Ahmet AYDEMİR
Güney Sibirya Türkçesinde Zarf-Fiilli Yapıların Gramerleşmesi Hakkında / 89-100Sinan GÜZEL
Bir Batılının Gözünden 18. Yüzyılda Çuvaşlar: Johann Gottlieb Georgi ve Çuvaşlara İlişkin Kayıtları / 101-120Nesrin GÜNAY
Türk Dilinde Eş Anlamlılık ve “Gönül, Yürek, Kalp” Kelimeleri / 121-146G. Gonca GÖKALP ALPASLAN
Türk Edebiyatında Kadınların Özyaşamöykülerine Zamandizinsel ve Betimsel Bir Bakış / 147-160Nurtaç ERGÜN
Çağdaş Türk Tiyatrosunda Samuel Beckett Etkisi: Güle Güle Godot ve Godot’yu Beklemezken / 161-190Zeki AKÇAM
XIX. Yüzyıl Kıbrıs Şer’iye Sicillerinde Lâkap ve Unvanlar / 191-208
Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.