Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


201326İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER


Filiz KILIÇ
Kırgızistan’daki Dunganlar: Tarihleri, Göçleri, Yaşamları, Dil Durumları / 1-26Fatma ÖZKAN
Türkçe ‘Pür’ ve Türevleri / 27-36Erhan AYDIN
Yenisey Yazıtlarındaki Tek Örnekler / 37-49Murat ÖZŞAHİN
“Çaça” Sözü Üzerine / 51-62Berna AYAZ
Başkurtlarda Kan Bağı ve Evlilik Dışı Akrabalık İlişkilerine İki Örnek: Kıyametlik Ata-Ene” ve “Kuşamat” / 63-66Sema ASLAN DEMİR
Türkmencede Kılınış İşlemcisi Olarak Art-Fiiller / 65-88M. Selcen ÇÜRÜK
Olumsuzluğun Üstdilsel Kullanımına Dair / 91-106Gıyasettin AYTAŞ
Adalet Ağaoğlu’nun Tiyatrolarında İnsanın İnsana Anlatılması / 107-128Sibel HATİPOĞLU, Gonca Gökalp ALPASLAN, Şuheda ÖNAL
Türkiye’de 2006-2010 Yılları Arasında Şiir Kuramı Kaynakçası / 129-147

ÇEVİRİLER


Larry V. CLARK (Çev. Ayşe KILIÇ)
Rubrucklu Wıllıam’ın Seyahâtnâmesi’ndeki Türkçe ve Moğolca Kelimeler (1253-1255) / 149-164

RÖPORTAJLAR


Ekrem KALAN
Moğolistan'da Yeni Bulunan Dongoin Şireen Anıtları Üzerine Mönhtulga Rinchinhorol ile Söyleşi / 165-171

ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


Sibel HATİPOĞLU
EDEBİYAT VE SİNEMA: EDEBİ ESERDEN BEYAZ PERDEYE (2011), Fatih SAKALLI (Ed.), Hat Yayınevi, Ankara, 559 s. ISBN: 978-605-62313-0-8. / 173-176
Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.