Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


201325İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER


Oğuzhan DURMUŞ
Türkiye Türkçesi “olta” lle Çuvaşça “vilta” Benzerliği Üzerine / 1-18İsa SARI
Dilde Yeniden Adlandırma İhtiyacı: Retronimler / 19-26Mehdi REZAEİ
Avrasyatik Dil Teorisi Bağlamında Türkçe ve Farsçanın Konumu / 27-38Abdulkadir ATICI
Sungur Türkçesinin Sayı Sistemi Üzerine / 39-54Mehmet Uğur EKİNCİ
Franz Von Dombay’ın (1758-1810) Türkçe Atasözleri ve Deyimler Derlemesi / 55-74Soner AKPINAR
Tevfik Fikret’in Şiirlerinde “Titreme” İmgesi / 75-86G. Gonca GÖKALP ALPASLAN
Çöken Boğaziçi Yazı Dizisinde Günlük Yaşam Kültürünün Yazınsal Yansıması / 87-102Taylan AKAL
Türkçe Karmaşık Tümce Yapısında Ne-Sözcüklerinin İncelenmesi / 103-118

ÇEVİRİLER


Talat TEKİN (Çev. Cihan ÇAKMAK)
Tatarca ve Başkurtçada Labial (Dudak) Ünlü Değişiminin Tarihi Üzerine / 119-128Peter ZIEME (Çev. Aybüke Betül KIYMAZ)
Eski Türkçe “Eş/Hanım” Kelimesi Üzerine Bazı Açıklamalar / 129-133Marek STACHOWSKI (Çev. Esra KAYIŞLI)
Türkçe dirsek “Dirsek”, Yakutça tühürges “Diz” ve Bağlantılı Bazı Sözcükler / 135-142Nicholas POPPE (Çev. Bülent HÜNERLİ)
Altay Dillerinde ‘Konuk’ için (Kullanılan) Bazı Sözcükler Üzerine / 143-146Robert UNDERHILL (Çev. Duygu Özge DEMİR)
Türkçe Sıfat-Fiiller / 147-158

ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


Oğuzhan DURMUŞ
Bülent Bayram (2012), Şuyın Hivetiri’nin Ulıp Destanı (Çuvaş Kalevalası Üzerine Bir İnceleme), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 335s. / 159-162Müberra SEYDİ ERTEK
Hacızade, Naile (2012), BİLİŞSEL DİLBİLİM AÇISINDAN DUYGULARIN DİLİ, Çizgi Kitabevi, Konya, 214 s. / 163-165Koray ÜSTÜN
Bilge Ercilasun, TÜRK ROMAN VE HİKÂYESİ ÜZERİNE, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2013. / 167-168
Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.