Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


201224İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER


Ekrem KALAN
İvolga Örneğinde Hun Kent Kültürüne Genel Bir Bakış / 1-19Akartürk KARAHAN
Kâşgarlı Mahmud’un Kayıtlarında İdil Boyu Türk Lehçeleri / 21-32Ahmet BENZER
Belirtili Ad Tamlamalarının Anlamları / 33-40José Andrés ALONSO DE LA FUENTE
Dravid Dilleri, Türkçe v Sanskritçe Sözlüksel Karşılaştırmalar Üzerine Düşünceler / 41-76Süer EKER
‘Orta Asya’nın Gizemli halkı’: Soğdlular, Soğd ve Soğdca / 77-92Erdem UÇAR
Uygurca Birgerü Üzerine / 93-100Ferit YUSUPOV
Tatar Türkçesi Ağızları: –DI Ve –GAN Ekli Geçmiş Zaman Şekli / 101-120Hakan AKCA
Ağız Çalışmalarında Gramatikal Dizin Hazırlarken Karşılaşılan Sorunlar / 121-142Refika Altıkulaç DEMİRDAĞ
Dağlarca’nın Çocuk ve Allah’ında Dinginlik ve Mistik Duyuşlar / 143-154Şahika KARACA
Aslı Erdoğan’ın Taş Bina ve Diğerleri’nde Mekânın Hâlleri / 155-170Fatih SAKALLI
Ahmet Şuayb’ın “Musahabe-i Edebiyye” ve Diğer Yazıları / 171-186Kemal ÜÇÜNCÜ
Mehmed Esad Serezli’nin Kayit ve Tanikliğiyla Serez Yöresi Türk Kültür Geleneği / 187-208

ÇEVİRİLER


Sergei Anatolyevich STAROSTIN Çev.: Osman Ali ÇETİN
Çince Altayca İlişkisi / 209-214

ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


Bülent GÜL
Mihály Hoppál (2012), AVRASYA’DA ŞAMANLAR, (Çev. Bülent Bayram-H.Ş. Çağatay Çapraz), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 345 s. / 215-217Mutlu ER
Berna Moran, Der Türkische Roman eine Literaturgeschichte in Essays-Band 1, Mizan, Harrassowitz: Wiesbaden / 219-222Esra İLTER
CHOİ, Han- WOO (2010), Türkçe, Korece, Moğolca ve Mançu- Tunguzcanın Karşılaştırmalı Ses Ve Biçim Bilgisi, Türk Dil Kurumu, Ankara / 223-224
Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.