Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


201223İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER


Ali Emre ÖZYILDIRIM
Sâbit’in Türk Edebiyatındaki Yeri Üzerine Bazı Sorular / 1-10Mustafa KOÇ
Eski Anadolu Türkçesinde /dUk/ Ekli Geçmiş Zaman Çekimi / 11-18Oğuzhan DURMUŞ
{-(y)ArAK} Zarf-Fiil Ekinin Kökeni Üzerine / 19-60AZZAYA Badam
Taikhar Çuluu Yazıtı / 61-68Ferruh AĞCA
Eski Türkçe Metinlerde /?/ ~ /g/ Değişkenliği Üzerine / 69-82İsmail GÖRKEM
Nasreddin Hoca Olgusunun Algılanması ve Anlamlandırılması Üzerine / 83-106Elfine SİBGATULLİNA
Stambulskiye Novosti Gazetesinde Tevfik Fikret ve Osmanlı Milli Marşı / 107-114Mutlu ER
İhap Hulusi Görey’in Cumhuriyet Dönemi Afişlerinin Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi / 115-132Şuheda ÖNAL, Gonca GÖKALP ALPASLAN, Sibel HATİPOĞLU
Türkiye’de 2000-2005 Yılları Arasında Şiir Kuramı Kaynakçası / 133-148

ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


Emine YILMAZ
Jorma Luutonen (2011), Chuvash Syntactic Nominalizers, Turcologica 88, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 133 s. / 149-152Sevgi ÖZTÜRK
Marek Stachowski (2011), Etimoloji, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 118 s., Ankara. / 153-160Özen YAYLAGÜL
Robert Dankoff - Nuran Tezcan, Evliyâ Çelebi’nin Nil Haritası “Dürr-i bî-misîl în ahbâr-ı Nîl”, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2011, 140 sayfa+ekler. / 161-162Hatice SAAT
Cries and Whispers in Karamanlidika Books (2010), Ed. Evangelia Balta and Matthias Kappler, Turcologica 83, Harrassowitz Verlag, 292 s. / 163-166İlker TOSUN
Tolkovıy Slovar’ Tuvinskogo Yazıka, (Tıva Dıldı? Tayılbırlıg Slovarı), Tom 1 A-Y, Novosibirsk, Nauka, 2003, 598 s., ISBN 5-02-029706-2; Tolkovıy Slovar’ Tuvinskogo Yazıka, (Tıva Dıldı? Tayılbırlıg Slovarı), Tom 2 K-S, Novosibirsk, Nauka, 2011, 800 s., ISBN 978-5-02-032199-1 / 167-174
Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.